Osmanlı döneminde, sadrazamlara verilen sanlardan biri.

Mısır’ın Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı olduğu dönemde, Kavalalı Mehmet Ali Paşa’dan sonra Mısır valilerine verilen ve 1914’te Mısır’a el atan İngilizlerce kaldırılan san.
Köken