Sağlıklı yaşamak için alınması gerekli önlemlerin bütünü.
Sağlık bilgisi, hijyen.