aldatmak.


çıkar sağlamak amacıyla bir şeyin saflığını bozmak, değersiz bir şey karıştırmak.