Osmanlı Devleti içerisinde kunduracılık, demircilik, duvarcılık, marangozluk ya da dokumacılık gibi küçük nitelikteki el sanatlarına verilen isim olmaktadır. Hirfet Sistemi, tek kelime ile özetlenecek olursa “rekabetsizlik” ekonomisi şeklinde ifade edilmektedir.