Şikâyet, istek vb.ni ilgili makama bildirmek üzere gönderilen yazının, belgenin, raporun ve yayınların taşıdığı gizlilik derecesini bildiren terim.

Kurum, kuruluş vb.nde belirli işler için kullanılmak üzere ayrılmış taşıt.