görsel


Avusturya-Macaristan tahtının varisi olan Avusturya Arşidük Franz Ferdinand'ın karısıydı. Saraybosna'daki suikastları, sonunda I. Dünya Savaşı'na yol açan bir dizi olaya yol açtı.