birçok ortaklığın pay senetlerinin en büyük bölümlerini ya da tümünü elinde bulundurarak onları denetimi altında tutan, yöneten anamal yatırım ortaklığı.