görsel

Kadının Batı Serüveni III

"Hayli karanlıklarda kalan anerkil dönem dışında, kadına, asla adil davranılmamıştır. O, hep ikinci sınıf bir varlık, bir eklenti, bir eksikli olarak görülmüş ve de yoksunluklar içinde bırakılmıştır. Bu barbarca davranışın en temel kaynağı da, kaba güç olmuştur. Kaba gücüne bir de özel mülkiyeti ekleyen erkek, kadını da her yönüyle onun bir parçası durumuna getirmekten çekinmemiştir. Artık onlar alınıp satılan birer tecimsel ürün, erkek zevkleri için evlere tıkılan bencil haz kaynakları, üretim ilişkilerinde edilgen birer köle, cariye ve kapatmadılar. Birer karı, birer metres, birer kızoğlan kızdırlar. Havra, kilise ve Cami de bütün bu olumsuzlukları destekler, arkalar ve dahi onaylar!"