özel görüş, anlayış, kavrayış, görüş.

uygulanacak kuralın yasada ya da örf ve âdet hukukunda açıkça ve hiçbir kuşkuya yer vermeyecek biçimde bulunmadığı durumlarda yargıcın ya da hukukçunun görüşünden doğan, yargı kuralı değerinde sonuç.