(işine, bir şeye) gereken ilgiyi göstermeme, önem vermeme, boşlama.

(kendisine) gereken önem verilmemek, ilgi, yakınlık gösterilmemek.