Ahameniş Hanedanı'ndan Pers imparatoru. Büyük Kiros'un oğlu ve halefidir. Şehzadeliği sırasında Babil kralı ilan edildi. MÖ 530'da babasının doğu seferinde öldürülmesi üzerine şah oldu. Babasının yarım kalan Orta Doğu istilasını tamamladı, Mısır'ı işgal etti.