iki ya da daha çok şey arasında herhangi bir benzerlik, bağlılık, ilişki.

alaka

belli bir olay, etkinlik, şey ya da kişiye yakınlık duyumsama, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.