bir yazıya ya da belgeye imzasını yazmak, imzasını atmak, koymak.

bir yapıtın yazarı ya da yaratıcısı olduğunu, ürünün üzerine koyduğu imza ya da imle belirtmek.