kelime anlamı itibariyle hile yapmak, kötü iş yapmak anlamlarına gelmektedir. Ceza hukuku anlamında ise irtikap suçu kamu görevlisinin görevinin sağlamış olduğu nüfuzu kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlamasıdır. Türk Ceza Kanununda kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı işlenen suçlar arasında düzenlenen irtikap suçu ikna, icbar ve mağdurun hatasından yararlanmak suretiyle olmak üzere 3 farklı şekilde işlenebilir. Rüşvet suçundan farklı olarak irtikap suçu sadece kamu görevlisi tarafından işlenebilen ve tek failli bir suçtur.