fabrika, atölye, maden ocağı, tarım işletmesi vb. gibi bir işyerinde, belli bir ücret karşılığında bedenini, kafa gücünü ya da bunlarla birlikte el uzluğunu kullanarak üretim yapan kimse.

toplu olarak yaşayan böceklerde üreme yeteneği bulunmayan, topluluğun işini gören dişi ya da erkek.