İsim Türleri
Aşağıdaki gibi birkaç farklı isim türü vardır:

Cins isim
Ortak bir isim, genel olarak insanlara veya şeylere, örneğin çocuk, ülke, köprü, şehir, doğum, gün, mutluluk anlamına gelen bir isimdir .

Özel isim
Özel isim, belirli bir kişiyi, yeri veya şeyi tanımlayan bir isimdir , örneğin Steven, Afrika, Londra, Pazartesi . Yazılı İngilizce'de doğru isimler büyük harflerle başlar.

Beton isim
Somut bir isim, insanlara ve fiziksel olarak var olan ve görülebilen, dokunulabilen, koklanan, duyulan veya tadılabilen şeylere atıfta bulunan bir isimdir . Örnekler arasında köpek, bina, kahve, ağaç, yağmur, plaj, melodi bulunur .

Soyut isim
Bir soyut isim fikirleri, nitelikleri ve başvuran bir isimdir koşullar hiçbir bilgisi görülen veya dokundu ve işler edilemez şeyler - fiziksel gerçekliği, örneğin gerçeğin, tehlike, mutluluk, zaman, dostluk, mizah .

Toplu isimler
Kolektif isimler, kitle, aile, hükümet, takım, jüri gibi insan gruplarını veya şeyleri ifade eder . Amerikan İngilizcesinde, çoğu kolektif isim tekil bir fiil ile tekil olarak ele alınır:

Bütün aile oldu masada.

İngiliz İngilizcesinde, önceki cümle doğru olurdu, ancak kolektif isme çoğul olarak, çoğul fiil ile muamele etmek de doğru olacaktır:

Bütün aile vardı masada.

Bununla ilgili daha fazla bilgi için fiilleri toplu isimlerle eşleştirme konusuna bakın .

Bir isim birden fazla kategoriye ait olabilir . Örneğin, mutluluk hem ortak bir isim hem de soyut bir isim iken Everest Dağı hem somut bir isim hem de doğru bir isimdir.

Sayı ve kitle isimleri
İsimler sayılabilir veya sayılamaz olabilir . Sayılabilir isimler (veya sayılan isimler ) sayılabilecek bir şeye gönderme yapan isimlerdir . Sayılamayan isimler (veya toplu isimler ) tipik olarak sayılabilecek şeyleri ifade etmez ve bu nedenle düzenli olarak çoğul bir biçime sahip değildirler.İsimlerin Farklı Türleri Nelerdir?