gemi merdivenleri kaldırılıp harekete hazırlanmak.

bir erkek, bir kadına sarkıntılık etmek.