İsmet Zeki Eyüpoğlu - İslamda Bölünmeler Çelişmeler ve Refah'ın Tırmanışı
görsel

"Muhammed yaşadığı sürece hadislerin yazılmasına, toplanmasına karşı çıkmıştı. Daha sonra, ölümünün ardından, ilk Halife ile arkadaşları bu hadislerin toplanmasını da yazıya geçirilip korunmasını da yasaklamıştı. Nitekim yine birinci Halife toplanan beşyüz hadisi yaktırmıştı. İkinci Halife, kimde hadis varsa onları yok etmesini bütün şehirlere, şehirlerin halkına bir yazıyla bildirmişti."
"...İslamın başlangıç yıllarını bir 'mutluluk çağı / asr-ı saadet' diye görmeyi anlamak çok güçtür. Kanla, kılıçla gelen bir mutluluğun imrenilir, beğenilir nesi vardır, bilemeyiz."
"Bana kalırsa, İslam dinini bütün ayrıntılarıyla öğrenen bir kadının Müslüman olmasına olanak yoktur."