Osmanlı'nın hoşgörü politikasının adıdır. İstimalet sözcüğünün anlamlarından birisi de zaten "gönül alma"dır.
Osmanlı'nın halkı özellikle de gayrimüslim halkı gözetme, onlara karşı hoşgörülü davranma anlamında kullanılmaktadır.