görsel


Sartre, çağımızın eşine az rastlanır bir düşünürü olmakla kalınıyor, aynı zamanda, çağdaşlık düşüncesini, çağını yaşamak kaygısını bir öğreti durumuna getirmiş ilk ve en önemli bir yazar olarak çıkıyor karşımıza.

Bu kitap, yazarın çeşitli konulardaki en özgün düşüncelerini yansıtmaktadır.