(Kanun) kimliği meçhul

(Konuşma Dili) sokaktaki adam

filan anlamına gelen ad

(Kanun) Nazari bir davada davacıyı belirleyen ve eskiden kullanılan "Zeyd'' veya "Amr"
gibi "filan" manasına gelen isim

(Erkekler için) falanca kişi, kimliği belirsiz kimse{i} kimliği belirsiz kimse{i}

falanca kişi