görsel

John Fiske - Mitler ve Mitleri Yapanlar

Eski Masal ve Batıl İnançların Karşılaştırmalı Mitoloji Tarafından İncelenmesi

Mitlerin kökenleri, gerçek olaylara dayanıp dayanmadıkları her zaman ilgimizi çeker. Elinizdeki eseri yazma amacını yazar şöyle açıklıyor:

“Mitolojideki en önemli noktalara kısaca değinmeye çalıştım. Amacım, incelemelerimde vardığım sonuçları Grimm, Müller, Kuhn, Breal, Dasent ve Tylor’un eserlerine ilgiyi çekecek şekilde sunmaktı.”