görsel


Yüzyılımızda kuşku, korku ve endişe üzerine binlerce kitap ve makale yazılmışken, gülme gibi daha olumlu bir duygu için, diğerleriyle oranlandığında daha az şey söylenmiştir. Nortwestern Üniversitesi, Felsefe Bölümü öğretim üyelerinden olan John Morreall, Gülmeyi Ciddiye Almak'ta enine boyuna gülme olgusunu felsefi ve toplumsal açılardan irdeliyor ve bu ilgi alanındaki boşluğa önemli bir katkıyı gerçekleştiriyor.

Morreall, gülme ve mizah üzerine genel bir yanıt bulmaya ve insan yaşamındaki yerini göstermeye çalışıyor. Ayrıca, insan deneyiminde gülmenin yerini belirleyerek, daha geniş anlamda felsefi bir incelemeyi gerçekleştiriyor. Nortwestern Üniversitesi Yayınları arasından çıkan Gülmeyi Ciddiye Almak, ülkemiz mizah kültürü için vazgeçilmez bir başyapıttır.