Yahudi dua ayinlerinde okunan Tanrı hakkında övgü ilahisidir. Kadiş'in ana teması, Tanrı'nın isminin büyütülmesi ve kutsallaştırılmasıdır. Ayinlerde, Kadiş'in farklı versiyonları, hizmetin farklı bölümlerinin ayırıcıları olarak işlevsel olarak zikredilir veya söylenir.