güney ve güneydoğu Arap yarımadasında yaşayan ve kökü dayanan Arapların geleneksel atası. Geleneğe göre Arapların soyu Kahtan'a dayanır ve "saf" veya "gerçek" Araplardır. Kahtan, Hûd Peygamber'in oğludur, nesebi Nuh Peygamber'in oğlu Sam'a dayanır. Kahtaniler iki alt-gruba ayrılır: Himyar ve Kahlan.