Bir toplumda büyük halk kitlelerinin sağlık koşulları açısından içinde bulunduğu durum.