yetkili kurullarca -yasama organı gibi-, usulüne uygun ve anayasaya aykırı olmamak kaydıyla konulan emredici ve düzenleyici kurallar bütününün genel adı.