içinde korkunç olayların yer aldığı, insana boğulma duygusu, yüreğe çarpıntı veren, çok karışık, çok korkulu, çok sıkıntılı düş.

bir kimsenin içinde bulunduğu, böyle bir düşe benzeyen olayların yol açtığı, güçlü bunalım ve gerilimlerin yarattığı karmakarışık, sıkıntılı ruh durumu.