görsel

Budizm tüm dünyada üç yüz elli milyondan fazla inananı olan bir dindir. Buda, Sokrates, Konfüçyus ve Lao Tzu gibi zamanının dinî düşüncelerini tamamen değiştiren ve yeni bir yaşam anlayışı geliştiren insanlardan biridir. Çoğu insan Buda’yı sakince oturduğu heykelleri ve resimleri aracılığıyla tanımakta. Ancak kendisi nasıl bir insandı ve nasıl bir dünyada yaşıyordu? Dünyada geçirdiği yaklaşık seksen yıl içinde neler yaptı?

Buda hakkında bilinenlerin tamamı tarih, efsane ve biyografi karışımı birkaç antik dönem yazıtında var olanlardan ibarettir. Karen Armstrong, bu antik metinlerde yazılanları damıtıp Buda’nın hayatındaki en önemli anları aydınlatıyor ve Budizmin temellerini açığa çıkarıyor. Bu kitap dünyanın en etkili düşünürlerinden birinin hayatına ve fikirlerine muhteşem bir başlangıç.