altın ve gümüşün, nakit paranın veya bir malın ödünç olarak verilmesi anlamına gelir. Esasen bir teberrudan, maddî karşılığın gözetilmediği bir iyilikten ibaret olan karz akdinde, karz olarak verilen şeyin para (nakit) veya mislî mal olması gerekir.