aralarında herhangi yönden benzerlik ya da ilgi bulunan şeylerin tümü, eş türden nesneler, insanlar bölümü.

nesnel gerçekliğin ve bilginin en genel ve ana özelliklerini, ilişkilerini yansıtan temel kavramların her biri; nicelik, nitelik, bağıntı, kiplik gibi, bir konuya yükletilebilen sıfatların oluşturdukları en geniş cinslerden her biri.