organik maddelerden kuru damıtma yoluyla çıkarılan, kara renkte, sıvı yağ kıvamında, is kokulu, suda erimeyen, isli bir alevle yanan bir madde; katranın bitkilerden elde edilenine bitki katranı, madenkömüründen elde edilenine maden katranı denir.