Kauda Ekuina sendromu (KES), “Kauda Ekuina” denilen omurganın kalça kemiği ile birleştiği L5-S1 seviyesinden itibaren başlayan sinir köklerinin yoğun olduğu bölgede sinirlere bası nedeniyle motor, duyu ve mesane fonksiyonların kesintiye uğraması halidir.

Bel ağrısı her yıl milyonlarca kişiyi etkilemektedir ve vakaların bir çoğu cerrahisiz iyileşmektedir. Çok şiddetli bel ağrısı pek bilinmeyen ve yanlış tanı konulabilen bir hastalığın ilk belirtisidir. Bu tablodaki hasta genellikle acil olarak hastaneye gelir. KES inkontinans (idrar ve gaita tutamama) ve kalıcı felce sebep olabilir.

KES; yaş ile ilgili değildir genellikle yetişkinlerde olur, travmalar sonrasında olanlar her yaşta olabilir. Lomber disk hernisi nedeniyle ameliyat edilen hastaların çok az bir yüzdesini kapsar.