Hukuk literatüründe hiç olmamış şey manasında kullanılır. örneğin; sözleşmenin kurucu unsurlarında eksiklik varsa bu sözleşme "yok hükmünde" yani "keenlem yekün"dür.