kırmak eylemine konu olmak.

(katı bir nesne) parça parça olmak, birçok parçaya ayrılmak.