triklorometan ya da metil triklorür, CHCl₃ formülüne sahip organik bileşiktir. Çözücü olarak sıklıkla kullanılır. Renksiz, ağır, klorlu çözücülere özgü hoş kokulu, yanıcı olmayan ve suyla karışmayan bir sıvıdır.