görsel

Noam Chomsky, Edward S. Herman, Gerry O’Sullivan, Alexander George

Terörizmin incelenmesinde tutulacak iki yol vardır. Konuyu ciddiye alan doğru bir yaklaşım ya da terörizm kavramının bir güç dizgesinin hizmetinde kullanılacak bir silah olduğunu kurgulayan propagandacı bir yaklaşım. Her ikisinde de nasıl yol alınacağı bellidir. Doğru yaklaşım yolunu tutarsak, neyin terörizm olduğunu belirlemekle işe koyuluruz. Sonra görüngünün örneklerini - ciddiysek belli başlıları üzerinde yoğunlaşarak - araştırır, nedenler, çareler saptamaya çalışırız. Propagandacı yaklaşımsa farklı bir yol buyurur. Terörizmin sorumlusunun resmen belirlenmiş belli bir düşman olduğu savından yola çıkarız. Sonra terörist eylemleri, ancak bu eylemlerin (kabul edilebilir olsun ya da olmasın) istenen kaynağa yüklenebildiği durumlarda, “terörist” diye niteleriz; yoksa bunlar görmezden gelinmeli, örtbas edilmeli ya da “misilleme”, “özsavunu” diye adlandırılmalıdır.