görsel

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, 'Otizm Spektrum Bozukluğu' olan çocukların erken tamlanması, yüksek kaliteli özel eğitimi hizmetleri yoluyla topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinde kurulmuştur.