egemenliği, kendi bağımsız hükümeti olmakla birlikte merkezi bir hükümetin yönetimini kabul eden devletlerin oluşturduğu birlik, devletler birliği.

genellikle sendikaların bir üst örgüt olarak oluşturdukları birlik.