görsel

Saldırganlığın Doğası Üzerine

Bu kitap, 'kazların babası', davranışbilimin duayenlerinden Konrad Lorenz'in 'manifestosu'!

Lorenz sadece kendi dilinde 24 baskı yapan kitapta, akla dayalı, gerçek ahlaki bir insan toplumu olmanın vazgeçilmez şartını ortaya koyuyor:

İnsan artık o saçma kibrini bir yana bırakıp kendi gerçek 'tarihi' ile barışmak zorundadır! Bunun yolu da, türlerin evrim (türeyim) tarihindeki kendi yerini kabul edip kavramaktan geçer. Çünkü bu tarih, en başta seleksiyon ve mutasyonun, türlerin evrimini destekleyici görevler yükleyebildiği 'saldırganlık dürtüsü' (içgüdüsü) olmak üzere, bütün davranış kalıplarını (ritüelleri) bulup geliştiren, değiştiren ve yönlerini yeniden tayin eden; insanlığın kültür-uygarlık döneminde ortaya çıkan davranışların kaynağını oluşturan o milyonlarca yıllık sürecin tarihidir