yönetim görevini üstlenmiş kişilerin oluşturduğu kurul.

kimi sorunları görüşüp, tartışıp karara bağlamak için toplanan meclis.