isteyerek dışkı yemektir. Sıkıcı ve durgun ortamlarda kalan geri zekâlı ve psikotik çocuklarda regressif bir davranış olarak ve bazan şizofrenik yetişkinlerde, bastırılmış katatonik durumlarda görülür. Ender olarak, erkeklerde cinsel eşin kalça ve anüsünü yalama biçimindeki bir mazohizm tipi olarak belirir.