`nisan ayının beşinde çift süren iki öküzü birbirinden ayıracak kadar hava soğuk olur` anlamında kullanılan bir söz.