CDS.

Credit Default Swap’in kısaltması olan ve kredi risk primi anlamına gelen bu kavram; alınan kredinin geri ödenmeme riskine karşı, alacaklı tarafın verdiği borcu koruma altına alması anlamına geliyor. Bu koruma satılan ürüne yani borca belirli bir bedel yansıtılmasıyla sağlanıyor. Kısaca CDS primi ile alacak sigortalanıyor.

CDS primi olarak ödenen faiz, alacağın ödenmeme riskini kabul etmenin bedelidir ve dahası ülke risklerini açıklayan bir göstergedir. CDS priminin yüksek olması ülke kredibilitesinin düşük olduğu anlamına gelir ve bu durum ülkenin mevcut ekonomik koşullarıyla ilgilidir. Kişi ve kurumların risk altında olduğu, iflas etme-işsiz kalma ihtimallerinin yüksek olduğu ülkelerle CDS(kredi risk primi) yüksektir. Bu durum borçlanma maliyetini artırır, yani kredi ürünlerinin satış fiyatının artmasına sebep olur.