görsel


1986’da İzmir’de doğdu. 2010 yılında Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü’den mezun oldu. Fransız
Başkonsolosluğu bursu ile Sorbonne - Paris IV Üniversitesi’nde
“Kandinsky ve Sanat Eserinde Ontophanie” üzerine yaptığı felsefe
yüksek lisansını estetik alanında tamamladı. Şu anda Sorbonne -
Paris IV Üniversitesi Centre Leon Robin’de (CNRS) Anca Vasiliu
yönetiminde “Visibilite de l’Invisible. La vision chez Plotin” başlıklı doktora tezi yazmaktadır. Pinhan’daki çevirisi: Ruhanî Alıştırmalar ve Antik Felsefe/Pierre Hadot.