Kurşun zehirlenmesi kurşuna çevresel maruz kalma sonucu oluşan önlenebilir bir durumdur. Yüksek kan kurşun düzeyleriyle ortaya çıkan bu durum özellikle çocukların sağlığında kalıcı hasara neden olabilmektedir.
Kurşun çevrede düşük miktarlarda bulunan yumuşak, aşınmaya dayanıklı bir metaldir. 1978 yılından önce ev boyaları, benzin, su boruları, lehimli teneke konserve kutularında ve meyve bahçelerinde...

Plumbizm