teşhis veya operatif amaçla karın boşluğunun cerrahi yöntemlerle açılmasıdır. Abdominal ensizyon olarak da bilinir. Teşhis amaçlı uygulanan laparotomi'lere Diagnostik laparotomi, ameliyatlarda uygulanan laparotomi'lere ise Operatif laparotomi denir.