nörolog ve psikiyatrist Viktor Frankl tarafından geliştirildi ve bir bireyin birincil motivasyon gücünün yaşamda bir anlam bulmak olduğu önermesine dayanıyordu. Frankl bunu Freud'un psikanalizi ve Adler'in bireysel psikolojisi ile birlikte "Üçüncü Viyana Psikoterapi Okulu" olarak tanımlar.