görsel

İtalyan edebiyatında bireysel ve psikolojik çözümlemenin ilk örneklerinden sayılan, Luigi Pirandello'nun en önemli romanlarından biri olan Dışlanmış Kadın, Pirandello'nun sonraki yıllardaki çalışmalarına da ışık tutan bir roman.
Kocası, başka bir adam tarafından Marta'ya yazılmış olan aşk mektuplarını bulunca suçsuz Marta baba evine taşınmak zorunda kalır. Artık lekelenmiş, toplumdan dışlanmıştır. Annesi ve kız kardeşiyle yeni bir hayat kurmaya, öğretmenlik yaparak ayakta durmaya çabalar. Ancak ne kocası ne de kasabalılar aradığı huzura kavuşmasına izin vereceklerdir.