görsel

Bütün gününü tek başına, ufak tekdüze, sıkıcı ve anlamsız işlerle geçiren kırkına varmış adamın işlerle geçiren kırkına varmış adamın birdenbire herkesin hayran olduğu ünlü bir şair haline gelmesi olacak iş midir? Sahiden olması şart mı? O "herhalde şair kılığı budur" dediği tuhaf giysilere bürünüp kendine bir geçmiş ve yeni bir kimlik yaratıp hayalleri içinde yaşamaya başlayabilir.

Dünya ile tek bağlantısı, "kentli" birine ücra birtakım köylerden şarap ve zeytin siparişleri yazdırmak olan gezgin satıcının gözünde, "kent" i temsil eden "dünya"yı "bilim"i "ilerleme"yi temsil ediyordur.